Generalforsamling

By | 6. februar 2018

Ugerløse Vandværk afholder generalforsamling i Ugerløse Forsamlingshus ”Nordfløjen” onsdag den28-02-2018 kl. 19,30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2.  Bestyrelsens beretning.
 3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4.  Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
 5.  Behandling af indkomne forslag.
 6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg: Pia Kræsing og Thomas Horndrup som begge modtager genvalg.
 7.  Valg af suppleant til bestyrelsen.
  Ingen er på valg i år.
 8.  Valg af revisor.
  På valg: Helle Timm Munksgaard modtager ikke genvalg.
 9.  Valg af revisorsuppleant.
  På valg: Anne Warberg som modtager genvalg.
 10.  Eventuelt.

Dagsorden og regnskab for 2017 findes under dokumenter.