Generalforsamling

By | 6. februar 2017

22-02-2017 kl. 19.30 i Ugerløse Forsamlingshus, Nordfløjen

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg: Ole K. Jensen – Ebbe Andersen – Ejgil Nielsen som alle modtager genvalg.
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  På valg: Klaus Slott som modtager genvalg.
 8. Valg af revisor.
  På valg: Henriette Bergmann som modtager genvalg.
 9. Valg af revisorsuppleant.
  Ingen på valg i år.
 10. Eventuelt.

Det er sundt at drikke vand

By | 15. juli 2016

glas med vand

Hvis det er lidt siden (mere end en time) du har brugt vand fra hanen, så er det godt at lade vandet løbe lidt, inden du af drikker det, – eller laver mad med vandet. Det vand der står i røret, fra gulvet og op til hanen, det har stået stille i et lunkent rør. Og jo varmere rør, pakninger og plastik i vandhanen er, – og jo længere tid vandet står stille i hanen, – jo flere stoffer kedelige afgiver den til vandet.

I fremtiden bliver det endnu vigtigere at lade vandet løbe lidt, da det nu bliver tilladt at sælge vandhaner med væsentligt højere indhold af giftige stoffer i Danmark.

Fra vandværkets side gør vi alt hvad vi kan for at sikre jer rent drikkevand, så er det utroligt ærgerligt at vandet forurenes de sidste 15 cm inden det kommer af vandhanen. Tænk dig derfor om, hvis din vandhane skal udskiftes og køb ikke bare den billigste du kan finde.