Generalforsamling

Herunder indkaldelser, referater og andre dokumenter vedrørende årets generalforsamling.


Generalforsamling for 2018 (afholdes 26. februar 2019)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  1. Ingen indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg (som alle modtager genvalg):
  1. Ebbe Andersen
  2. Ejgil Nielsen
  3. Ole K. Jensen
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg (som modtager genvalg):
  1. Klaus Slott
 8. Valg af revisor. På valg (som modtager genvalg):
  1. Henriette Bergmann .
 9. Valg af revisorsuppleant. (ingen på valg i år)
 10. Eventuelt.

Hent dagsorden som PDF her

Regnskab som PDF her


Tidligere år

Referat for generalforsamling for året 2018 (afholdt  28 februar 2018 )

Regnskab 2017

Formands beretning for 2017


Referat generalforsamling for året 2016 (afholdt 22 februar 2017)

Regnskab 2016

Årsregnskab 2015

Tidligere materiale kan beses fra værkets arkiv, kontakt værkets bestyrelse.