Juristeri

Vedtægter, Regulativ og andre dokumenter der danner det juridiske grundlag for driften.

icon for link til pdf

Takstblad 2019
 


Driften af Ugerløse vandværk (samt de fleste andre vandværker i kommunen) reguleres ifølge “Regulativ for de fleste private almene Vandværker I Holbæk Kommune”. Regulativet kan findes på kommunens hjemmeside, eller downloades her


Vedtægter for vandværket