Vand i målerbrønde

By | 2. januar 2016

Godt Nytår Der må ikke stå vand i din målerbrønd, da det ødelægger senderen. Derfor efterse din målerbrønd jævnlig for vand. Det er ikke hensigtsmæssigt der er vand i målerbrønden, da det medvirker til svær elles slet ingen fjernaflæsning, så den bør jævnlig efterses, og hvis der er vand i tømmes. Hvis det er et stadigt problem bør… Read More »

Hårdhed

By | 9. august 2014

På opfordring fra forbruger har vi tilføjet en side med uddybende information om vandets hårdhed i vores område, da dette ikke umiddelbart fremgår af af de almindelige analyseresultater.

Nye takster

By | 15. juni 2014

Værkets takster for 2014 er nu godkendt af kommunen og opdateret på takstsiden. Selve takstbladet er tilgængeligt i dokumentarkivet. Prisen for vand er uændret, men der er sket store ændringer i tilslutningsbidrag på grund af at værket nu efter  ombygningen har en større gæld. Gebyrer og stikledningbidrag er pristalreguleret en smule.  

Forside

Værket set mod hovedørenVelkommen til værkets hjemmeside, hvor du kan finde information om Ugerløse Vandværk, takster, driftsstatus, gode råd med mere.

Spar på vandet

By | 3. august 2012

Vandspareråd I 2000 var det gennemsnitlige forbrug i Ugerløse for alle private husholdninger under et 123 l pr. person pr. døgn, beregnet ud fra en statistisk forudsætning om, at en privat husstand i gennemsnit består af 2,5 person. Aflæs vandmåleren mindst en gang månedligt. Aflæs måleren jævnligt, helst en gang månedligt. Skriv aflæsningerne op og udregn forbruget. Hvis… Read More »