Det er sundt at drikke vand

By | 15. juli 2016

Hvis det er lidt siden (mere end en time) du har brugt vand fra hanen, så er det godt at lade vandet løbe lidt, inden du af drikker det, – eller laver mad med vandet. Det vand der står i røret, fra gulvet og op til hanen, det har stået stille i et lunkent rør. Og jo varmere… Read More »

Generalforsamling

By | 31. januar 2016

Vandværkets generalforsamling blev afholdt den. 22 februar 2016 kl. 19,30 i Ugerløse Forsamlingshus, Nordfløjen. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg til bestyrelsen: Pia Kræsing og Thomas Horndrup. Begge blev genvalgt Revisor på valg: Helle Timm Munksgård, blev også genvalgt

Vand i målerbrønde

By | 2. januar 2016

Godt Nytår Der må ikke stå vand i din målerbrønd, da det ødelægger senderen. Derfor efterse din målerbrønd jævnlig for vand. Det er ikke hensigtsmæssigt der er vand i målerbrønden, da det medvirker til svær elles slet ingen fjernaflæsning, så den bør jævnlig efterses, og hvis der er vand i tømmes. Hvis det er et stadigt problem bør… Read More »

Hårdhed

By | 9. august 2014

På opfordring fra forbruger har vi tilføjet en side med uddybende information om vandets hårdhed i vores område, da dette ikke umiddelbart fremgår af af de almindelige analyseresultater.

Nye takster

By | 15. juni 2014

Værkets takster for 2014 er nu godkendt af kommunen og opdateret på takstsiden. Selve takstbladet er tilgængeligt i dokumentarkivet. Prisen for vand er uændret, men der er sket store ændringer i tilslutningsbidrag på grund af at værket nu efter  ombygningen har en større gæld. Gebyrer og stikledningbidrag er pristalreguleret en smule.