Ledningsrepartion

By | 20. marts 2017

Grundet ledningsreparation vil der være lukket for vandet på Hovedgaden. fredag den 24. marts 2017 fra kl. ca. 9.00 til ca. kl. 12.00 fra nr. 34 til nr. 61 begge inkl.   På bestyrelsens vegne Med venlig hilsen Ebbe

Generalforsamling

By | 6. februar 2017

22-02-2017 kl. 19.30 i Ugerløse Forsamlingshus, Nordfløjen Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg: Ole K. Jensen – Ebbe Andersen – Ejgil Nielsen som alle modtager genvalg. Valg af suppleant til bestyrelsen.… Read More »

Ledningsarbejde

By | 27. januar 2017

Der vil vare lukket for vandet mandag den 30-1-2017 fra kl. ca. 8,30 til 12,30 følgende steder Præstevænget, Holbæk Landevej, Tølløsevej, Ubberupvej, Tingstedvej, og Nyrupvej I værste fald hele værket