Annulleret ledningsarbejde

By | 24. marts 2017

Der bliver alligevel ikke lukket for vandet på Hovedgaden i dag grundet manglende gravetilladelse fra entreprenøren. Der vil komme ny varsling om lukning når entrepenøren har fået gravetilladelsen.

Ledningsrepartion

By | 20. marts 2017

Grundet ledningsreparation vil der være lukket for vandet på Hovedgaden. fredag den 24. marts 2017 fra kl. ca. 9.00 til ca. kl. 12.00 fra nr. 34 til nr. 61 begge inkl.   På bestyrelsens vegne Med venlig hilsen Ebbe

Generalforsamling

By | 6. februar 2017

22-02-2017 kl. 19.30 i Ugerløse Forsamlingshus, Nordfløjen Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg: Ole K. Jensen – Ebbe Andersen – Ejgil Nielsen som alle modtager genvalg. Valg af suppleant til bestyrelsen.… Read More »